Uitgelicht

Gezocht: communicatie duizendpoot (freelance)

Deel dit bericht
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Stichting Kennisnetwerk Amsterdam verbindt mensen en partijen uit het Amsterdamse maatschappelijk middenveld. We doen dat vooral door het organiseren van thematische, maandelijkse Stadsgesprekken en het uitbrengen van publicaties. Het netwerk bestaat uit Amsterdamse woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen, de gemeente Amsterdam, onderwijs- en andere kennisinstellingen. Onze doelgroep bestaat primair uit professionals werkzaam op de werkvloer van de stad: van buurtagent tot wijkverpleegkundige en van beleidsmedewerker tot jeugdzorgmedewerker. Thema’s die Kennisnetwerk Amsterdam de afgelopen jaren heeft behandeld zijn o.a. de energietransitie, informele basis in de wijkteams, schuldenproblematiek, onderwijs en zorg, toegankelijkheid en de verdichting van de stad.

Het programmabureau levert de ondersteuning voor de uitvoering van het programma, het onderhouden van het netwerk, ondersteuning van bestuur en programmacommissie en de communicatie van het programma. Het programmabureau bestaat uit twee freelancers, waarvan één zich primair op het programma richt en de ander een communicatie duizendpoot is.

Per 1 januari 2020 zijn we op zoek naar deze communicatie duizendpoot.

Wat ga je doen?
De functie is veelzijdig en bestaat deels uit de strategische en praktische communicatie van Kennisnetwerk Amsterdam en deels uit ondersteunende werkzaamheden.

Concrete werkzaamheden:

  • Strategisch communicatiebeleid;
  • Praktisch communicatiebeleid (website, nieuwsbrief, social media, vormgeving, PR);
  • Publiekswerving voor de Stadsgesprekken;
  • Uitvoerende werkzaamheden voorafgaand en tijdens de Stadsgesprekken (ca. 8 per jaar);
  • Ondersteuning bestuursvergaderingen (ca. 4 per jaar), meetings van de programmacommissie (ca. 6 per jaar) en de jaarlijkse ledenvergadering;
  • Sparringpartner bij het vormgeven van het programma.

Naar wie zijn we op zoek?
Onze ideale duizendpoot heeft een vlotte pen en is creatief met beeld, is goed op de hoogte van maatschappelijke thema’s en kent Amsterdam op haar of zijn duimpje, is HBO of academisch geschoold, heeft veel energie en kan goed netwerken. Daarnaast kun je prima uit de voeten met Photoshop, WordPress, MailChimp en social media.

Het programmabureau bestaat uit freelancers en de Stadsgesprekken en overige meetings vinden op wisselende momenten in de week plaats. We zijn dan ook op zoek naar een freelancer die van nature zelfsturend is, eigen initiatief toont en veel energie heeft.

Wat bieden we?
Veel! De opdracht wordt in eerste instantie verleend voor zes maanden, met mogelijkheden tot verlenging. We schatten de opdracht in op maximaal 8 uur per week. Graag gaan we met je in gesprek over de werkzaamheden, waarna we een offerte van je vragen. Daarnaast biedt deze opdracht uitstekende kansen om je netwerk binnen Amsterdam te verbreden en verdiepen.

Interesse? Top! Mail je CV en een korte toelichting naar Pieter De Stefano (programmabureau) op pieter@kennisnetwerk-amsterdam.nl

Deel dit bericht
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+