Uitgelicht

Jaarprogramma 2020

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Kennisnetwerk Amsterdam richt zich dit jaar op zeggenschap en eigenaarschap: hoe kunnen Amsterdammers én professionals die werkzaam zijn in de buurt samen met de gemeente de stad vormgeven? Wij doen dat door Stadsgesprekken te organiseren over telkens een thema dat hiermee verband houdt. We richten ons met name op mensen die dagelijks in de buurt aan het werk zijn: opbouwwerkers, wijkagenten, docenten, wijkverpleegkundigen, etc. Via kennisuitwisseling en ontmoeting willen we het werken aan de buurt beter te maken.

We hebben Rutger Groot Wassink geïnterviewd voor ons magazine en hij geeft het volgende aan:

‘Ik zou het heel interessant vinden om komend jaar samen met wijkprofessionals uit te zoeken hoe we in het samenspel van Amsterdammers, overheid en wijkprofessionals zo effectief mogelijk maatschappelijke impact kunnen maken. Wat hindert professionals hierin? Wat helpt hen daarbij? Wat hebben zij nodig van de overheid? En wat moet de overheid vooral niet doen? Uiteindelijk wil ik volgend jaar zo een beter beeld hebben hoe we samen met wijkprofessionals onze mooie stad nog mooier kunnen maken.’ 

Zeggenschap en eigenaarschap

In 2020 onderzoeken we de begrippen zeggenschap en eigenaarschap door middel van verschillende soorten bijeenkomsten: reflectie-, kennis- en praktijkbijeenkomsten. 
(Data en tijden zijn onder voorbehoud.)

3 maart, 16.00 – 17.30 uur – Reflectiebijeenkomst

Wat betekenen zeggenschap en eigenaarschap? Wat zijn de gevolgen voor een organisatie? In de woorden van Groot Wassink: echt macht uit handen geven, betekent ook ‘niet piepen’ wanneer Amsterdammers andere keuzes maken. Hoe combineren we dat met onze eigen opdracht in de wijk? En wat betekenen zeggenschap en eigenaarschap voor ons eigen professionele handelen, bijvoorbeeld in relatie tot de verantwoordingscultuur?

2 april, 16.00 – 17.30 uur – Kennisbijeenkomst

Het is druk in de wijk – de trog trekt. ZZP’ers die bewoners helpen om projecten in de buurt te organiseren; welzijnsorganisaties die meeschrijven aan buurtrechten; velen die ‘de gemeente’ vertegenwoordigen met een opdracht in de buurt. Hoe zorgen we dat dit zuiver blijft en we zicht houden op onze eigen effectiviteit als wijkprofessional?

23 april, tijd nader te bepalen – Praktijkbijeenkomst

We kijken naar een specifiek thema, bijvoorbeeld de energietransitie. Hoe kan zo’n maatschappelijke opgave ook gedemocratiseerd worden?

28 mei, 16.00 – 17.30 uur – Kennisbijeenkomst

Hoe betrekken we mensen die moeilijker participeren ook bij de democratiseringsagenda, de unusual suspects? Er zijn in de stad best wat best practices, maar die zijn nog niet genoeg. Kunnen we met elkaar tot nieuwe vormen komen?

25 juni, 16.00 – 17.30 uur – Reflectiebijeenkomst

Zeggenschap en eigenaarschap kunnen ook tot meer ongelijkheid leiden. De vrije schoolkeuze zorgt bijvoorbeeld voor meer ongelijkheid tussen scholieren en veel participatie door usual suspectskan ook leiden tot NIMBY-gedrag. En wie bewaakt het algemeen belang, zodat zeggenschap en eigenaarschap niet leiden tot ‘ieder voor z’n eigen’?

17 september, 16.00 – 17.30 uur – Praktijkbijeenkomst

In één afgebakende buurt gaan we met bewoners en wijkprofessionals aan de slag om een concrete agenda voor de buurt op te stellen. Welke top-3 willen bewoners gerealiseerd krijgen?

22 oktober, 16.00 – 17.30 uur – Kennisbijeenkomst

Effectief handelen in de buurt wordt vaak in de weg gestaan door verkokering tussen organisaties en binnen organisaties. Hoe kunnen we zorgen dat verkokering uit de weg wordt gegaan? En hoe verenigen we dat met de neiging van iedere organisatie om groter te groeien en zichzelf te behouden?

26 november. 16.00 – 17.30 uur – Terugkoppeling

Aan ’t eind van het jaar brengen we alle opbrengsten samen rondom de vragen die de wethouder stelde:

  • Hoe kan het samenspel van Amsterdammers, overheid en wijkprofessionals zo effectief mogelijk maatschappelijke impact maken?
  • Wat hindert professionals daarin?
  • Wat helpt hen daarbij?
  • Wat hebben zij nodig van de overheid?
  • Wat moet de overheid vooral niet doen?
Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin