Achtergrond

Het Kennisnetwerk Amsterdam verbindt mensen en partijen uit het maatschappelijk middenveld van Amsterdam op inspirerende wijze en belicht actuele onderwerpen. Op dit moment bestaat het netwerk uit 15 Amsterdamse woningcorporaties, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, stadsdelen, ondernemingen en gemeentelijke diensten.

Het Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting, met donateurs – aandeelhouders genoemd (dit betreft dus geen aandeelhouders in de zin van een vennootschap). Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Momenteel bestaat het bestuur uit:

  • Patrick van Beveren, teamleider Leefomgeving, afdeling Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam, voorzitter
  • Tamar Hagbi, manager Interne Beheersing en Verbetermanagement, De Key, secretaris
  • Cindy Rabe, registeraccountant Horlings, penningmeester
  • Corine van de Burgt, directeur bestuurder Stichting De Omslag
  • Alle van Steenis, bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Ook is er een programmacommissie die het jaarprogramma vormgeeft:

Daarnaast is er een bescheiden programmabureau voor de praktische uitvoering van het programma, bestaande uit Stefanie de Ruiter en Pieter De Stefano.

Activiteiten
Het Kennisnetwerk organiseert ongeveer eens per maand een activiteit die gericht is op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om participanten te wapenen met kennis en kunde om zo hun werk in de Amsterdamse buurten effectiever te maken. De activiteiten lopen uiteen van debatten, symposia, lezingen, workshops en masterclasses. Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling over de stad onder de achterban. Tijdens de activiteiten zijn zeer verschillende professionals en geïnteresseerden uit verschillende sectoren zoals wonen, zorg, welzijn, overheid, onderwijs en ordehandhaving aanwezig.

Daarnaast brengt het Kennisnetwerk met regelmaat publicaties uit waarin nieuwe onderzoeken en discussies worden gepresenteerd. Eerder brachten we de opiniërende bundel Discussies over de stad, en de onderzoeken Samen werken aan de buurt en Duurzaamheidcoalities buiten Amsterdam uit. Hiermee draagt het Kennisnetwerk bij aan kennisontwikkeling en zoekt het naar initiatieven die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor de stad Amsterdam.

Het programma wordt door de aandeelhouders vormgegeven
De achterban van het Kennisnetwerk wordt van harte uitgenodigd om zelf het jaarprogramma vorm te geven. Daartoe is er een programmacommissie bestaande uit aandeelhouders, maar ook ad hoc initiatieven of partnerships worden aangemoedigd. Ook gaat het programmabureau bij de aandeelhouders actief na aan welke onderwerpen en inzichten behoefte is.