Programmabureau

Het Kennisnetwerk Amsterdam heeft een bescheiden programmabureau voor de praktische uitvoering van het programma. Het programmabureau wordt aangestuurd door het bestuur.

Het programmabureau bestaat uit:

 

Pieter De Stefano
Geslacht: Man
Functie: Programmabureau – programmamanager
Nevenfuncties: Zelfstandig ondernemer in het publieke domein
Honorering: 0,2 fte op freelance basis

 

Stefanie de Ruiter
Geslacht: Vrouw
Functie: Programmabureau – communicatiemanager
Nevenfuncties: Publieksvoorlichter Nederlandse delegatie S&D
Honorering: 0,2 fte op freelance basis