Programmacommissie

Het Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting, met donateurs – aandeelhouders genoemd (dit betreft dus geen aandeelhouders in de zin van een vennootschap). Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Ook is er een programmacommissie die het jaarprogramma vormgeeft:

Maribi Gomez
Directeur Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Ewald Weiss
Bestuurder Calandlyceum en Caland2

Roos Marijn Kok
Projectleider Combiwel

Jantina Bijpost
Programmaleider !WOON

Fanny Gelissen
Gebiedscoördinator de Alliantie

Jurgen Hoogendoorn
Beleidsadviseur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Dora Tjalsma
Senior beleidsmedewerker Ouderen, Cliëntenbelangen Amsterdam

Jelle Houtsma
Bestuurder SOOZ