Programmacommissie

Het Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting, met donateurs – aandeelhouders genoemd (dit betreft dus geen aandeelhouders in de zin van een vennootschap). Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Ook is er een programmacommissie die het jaarprogramma vormgeeft:

Henriette van der Meij, Directeur Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Jelle Houtsma, Directeur Stichting Sooz

Ewald Weiss, Bestuurder Calandlyceum en Caland2

Roos Marijn Kok, Projectleider Combiwel

Jantina Bijpos,t Programmaleider !WOON

Jurgen Hoogendoorn, Beleidsadviseur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Krista Jansen, Programma manager, Cliëntenbelangen Amsterdam